MAR KAİ 4 - SİSTEM LORDU (1 AŞAMA)
 • MAR KAİ 4 - SİSTEM LORDU (1 AŞAMA)

  ₺2,000.00Fiyat
  Ön Koşul : MAR' KAI Level 1-3 Master almak.
  Kurucu: Thomas Nama'Ba;Ronis Staar
  (1 Uyumlama)
  Bu çok eski şifa enerjisi sistemi orijin olarak Lemurya'dan gelmektedir.
  Sadece Lemuryalı yüksek rahibe ve rahipler bu antik şifanın varlığını biliyordu.
  Bu sistem yüksek rahibeler ve rahiplerin kendi ilahi herşeyi yapabilme
  potansiyeli ile gezegenin ilahi enerjilerini dengede tutmayı sağlar.
  Sadece çok yüksek bilinçler MAR 'KAI Sistem Lorduna inisiye aldı.
  Bu sistem ile uyumlanan lordlar mevcut zamanda şimdi bir sorumluluk taşıyor.
  Bir MAR 'KAI Sistemi Lordu gibi bütünün büyük bir hayrına hizmet etmek büyük bir onurdur.
  Bu inisiyasyon ile sizde ilahi enerjileri artırmak ve tutmak ve Dünya gezegeni üzerinde onları arttırmak ve sabitlemek mümkün olacak.
  Bu sistem Dünyanın ilahi manyetik hatlarını geri getirmek için gezegensel yükselişe enerjik destek vermektedir.
  Sen Lemurya'nın zamanına gidecek ,sevgiyle yüksek rahibeler ve rahipler
  tarafından sevgiyle karşılanacaksın.
  Lord ADAMA bizzat Kristal tapınakta kutsal bir törenle sizi bu sisteme inisiye sürecini gerçekleştirecek.
  Bu işlemden sonra Sistem Lordu derecesine ve sıralamasına yükseltileceksiniz.
  Kişisel eğitiminiz 4 gün ve 4 gece sürecek.
  Bu süre zarfında çok enerjik Lemurya enerjileri akacaktır,senin
  seviyelerini ve sistemlerini temizleyip ,sizi temizleyip,arındırıp,uyuma getirip sizi merkezleyecek.
  Sistem lordu kristali taç çakranızın üzerinde aktive edilecek.
  Ruhunuz izin verdiğinde ve hazır olduğunda uyanışınız gerçekleşecek.
  Varoluşun yaradanın saf enerjisi tüm varlığınıza akacak ve bu tüm bedenlerinde yankı ve titreşimle ışık bedenlerinde % 80 den fazla genişleme gerçekleşecek.
  Sen sevginde hakikat ve netlik yaşıyorsun .
  Senin içinde kuvvet,güç,cesaret dolu bir arslan var.
  Uyumlama sonrası 4 gün eğitim sürecidir,yoğun Lemurya enerjileri akar.
  Olması gereken satış fiyatı 333 eurodur.
  • Details

   Prerequisite – MAR' KAI Levels 1-3 Master
   Founder: Thomas Nama'Ba;Ronis Staar
   This very ancient healing energy system originates from the times of Lemuria.
   Only the high priestess and priests knew of the existence of this ancient healing
   energy system. This system enable the high priestesses and priests to keep their
   divine omnipotence as well as the divine energies of planet earth in balance.
   Only a very elevated consciousness received the initiation into the MAR' KAI
   System Lord, as this system bears a high responsibility even today in this
   present time!
   It is a great honor to serve for the greater whole as a MAR' KAI System Lord.
   With this initiation you will be able to increase your divine energies and to hold
   them and to increase and hold the energies of planet earth. This system serves the
   planetary ascension in order to bring earth back into the divine magnetic lines.
   This system serves the planetary ascension to return planet earth to the divine
   magnetic tracks.
   You will travel into the time of Lemuria and you will be lovingly welcomed by
   the high priestesses and priests. Master ADAMA pesonaly will pass you the
   initiation in a sacred ceremony in the crystal temple. You will be elevated into
   the rank of a System Lord. Your training will last 4 days and 4 nights.
   During this time highly energetic Lemurian energies will flow through your
   levels and systems, which will clear, cleanse, align and recenter you.
   The Crystal of the System Lord will be activated above your crown chakra,
   pure energy of omnipotence will flow through your entire being and will make
   your bodeis resonate and vibrate. Your Light Body will expand more than 80%
   and you will awaken if your soul allows it. You are a Lion, full of strength, courage and power – do live this in your love, truth and clarity!
   Duration of the training system for MAR` KAI Lord 4 days / nights. Highest Lemurian energies are flowing!
   Uygulayıcı:Tanju Günay Mohammed Tunalı