Metatron İniyasyonu (1 İnisiyasyon)

Metatron İniyasyonu (1 İnisiyasyon)

₺100.00Fiyat
 Başmelek Metatron Adı “burada olma meleği” (Angel of presence) anlamına gelir.
O zamanı yönetir.
Çocuklarla, özellikle de İndigo ve Kristal çocuklar gibi yeniçağın psişik yönden güçlü çocuklarıyla çalışır, onların adapte olmasına yardımcı olur.
Aurası mor ve yeşildir.
Rabbin tahtı önünde yer alan bir Başmelek ve Serafimdir. Onun ışığının muhafızıdır. Aynı zamanda, Platinium ışının Baş meleğidir.
Metatron, Tanrı tarafından Baş meleğe dönüştürülmeden önce, İdris (Hanok) Peygamber olduğu söylenir.

Göksel otorideki ana görevi, Rabbin ebedi kayıtlarını korumak ve her yeni ortaya çıkan olayı kayıtlamaktır.
“ Bu Hanok, bedeni aleve, damarları ateşe, kirpikleri parlak ışıltıya, gözbebekleri alevlenen meşaleye dönüştüğünde, Rab onu yüksek mertebe tahtlarının yanında bir tahta yerleştirdi ve bu göksel dönüşümden sonra “Metatron” adını aldı”.
Bütün melekler arasında yüksek mertebede olan meleklerden biridir; “melek yüzü” olarak onurlandırılmıştır.
“Varlık Meleği” denmiştir.
Yönetici meleklerin ve kayıt meleklerinin başıdır.
Gök otoritesinin en yükseğindedir, dünyayı koruyan melektir, öyle muazzamdır ki, 72 tane adı vardır.
Melek hiyerarşisinde onun geniş kapsamlı görüntüsüne ve görkemine sahip az sayıda melek vardır .
 • Details

  Ulaşılan bilgilerde, Hanok, Rab katında, bu mertebeyi, kâtip olarak iyi ve yetenekli olması ile kazandı ve göğe alındı.
  Göğe çıkınca, tabiatı ateş özlü olmuştur, 36 çift kanadı ve sayısız gözleri vardır.
  Göğün en yüksek katının girişinde ( yedinci katında) muhteşem bir tahta oturtulmuştur, Rabbin tahtına yaklaşan herkes önce ona yaklaşmalıdır çünkü bu noktadan sonra o erdemin ve anlayışın prensiydi.
  Metatron, ilah ve insan arasındaki geçişi, hem yeryüzü hem göksel deneyimleriyle en başta olarak temsil ediyordu.
  Birçok efsanelerle ilişkilidir. İbrahim peygamberin, oğlu İshak’ı kurban etmesini önleyen melektir. Yakup peygamber ile beraber, İsrailoğullarını firavunların zülmünden uzaklaştırmıştır.
  Başmelekler, melek zekâsının en yüksek mertebeli mekanizmasını teşkil ederler.
  Bizi tanımlayıp, DNA larımızdaki kutsal geometrik düzeni sağlarlar. DNA, sabit bir şekilde, modelleri, ışın matematiğinin modelleri ile sarmalar; Işık kökenimizin kristallerindeki eskileri yenilere dönüştürür. Başmelekler, evrenin “Işık işçileri” dir.
  Başmelek, göksel ışık işçisi olarak, İlahi kaynaktan ışık gönderir. Alıcının ( insan, Hayvan, Bitki, mineral) enerji alanı ile çarpan ışık birleşir.
  Bu ışık, İlahi kökenli mührün renkli pulunu ödünç verir.
  Başmelek, tanrılık birleşik alanı bünyesinde olayların mistik sembolünü temsil eder, bu sembol DNA daki canlı ışık kodlamasında etkilidir.
  Melek ve Başmelekler, İlahi sevgi merkezi kaynaklı zekâ dalgalarının canlı, yaşayan ışıklarıdır. Bazen kendilerine özel nitelikte taşıyabilirler.
  Bizlere insan suretinde görünebilirler, bizimle ölümsüzlüğümüze dokunan yollardan iletişim kurarlar ve ebediliği deneyimlememiz için yükseltirler.
  Bu inisiyasyonla daimi olarak Baş Melek Metatron ile çalışmak için inisiye olursunuz.