• Bolluğun Altın Işını (1 Uyumlama)

    ₺100.00Fiyat
    Sizi kaynak enerjisine ve bolluğun en yüksek ışığına bağlar. 
    Altın ışık size zenginlik, refah ve bolluk çeker.
    Para akışına ve iyi şeylerin bolluğuna hızlı, istikrarlı ve kolay bir şekilde akmasına yardımcı olmak için olumlu bir bağlantı oluşturmak için çalışır.
    Bu sistem hayatınızda bolluk yaratma alanındaki enerjinizi artıracak enerjiyle sizi yükler.